En aquest espai disposeu de material de diferents temàtiques relacionades amb la Tracció Animal.

Manual de Tracció Animal Moderna

El tractor y la traccion animal