L’Associació Catalana de Tracció Animal (ACTA), ens dediquem a la promoció de la Tracció Animal Moderna, des d’una ètica de cura i benestar de les persones, dels animals i del medi ambient.