PRESENTACIÓ I PUNT DE PARTIDA


Actualment, una bona part dels Aliments que es consumeixen a Catalunya provenen de territoris allunyats, produïts en grans explotacions industrialitzades, amb un sistema comercial que genera una elevadíssima despesa energètica, amb la consegüent emissió de GEH i generació de residus que no retornaran als seus productors i que s’han de gestionar en destí.

Cal un canvi de model del sistema productiu agrícola actual per afrontar els problemes derivats de la crisi social i econòmica pel despoblament de les zones rurals i la recuperació d’un paisatge agro-forestal sostenible com a mesura d’adaptació a l’emergència climàtica actual.

Hi ha força experiències reeixides en aquesta direcció que demostren que la introducció de la Tracció Animal Moderna en l’activitat agrària i forestal, a més dels beneficis ambientals que comporta, representa una millora qualitativa de la productivitat dels boscos i dels conreus en afavorir la permeabilitat, l’estructura i la fertilitat dels sòls.

La Tracció Animal Moderna ha de formar part de les polítiques agràries-forestals per avançar en la defensa del dret a la sobirania alimentària del nostre país. Aquesta activitat, que va ser habitual fins a mitjans del segle XX, ara com ara, no disposa de prou professionals per atendre la demanda creixent d’explotacions que volen incorporar-se a la tendència de la sostenibilitat i la seguretat alimentària.

L’objectiu concret de la primera Escola Catalana de Tracció Animal Moderna és la formació i capacitació d’un total de 12 alumnes durant el curs 2023 de manera que puguin gestionar treballs agrícoles, forestals o de transport amb animals de tir.

La proposta s’emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar de cara al 2030. Concretament i com a mínim, la proposta fa una aportació a:

  • Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenible perquè amb la Tracció Animal es poden produir aliments, sense generar residus ni consumir energies fòssils. Per tant, també col·labora amb:
  • Objectiu 13, combatent el canvi climàtic i els seus efectes.
  • Objectiu 15, conservant i restaurant l’ús dels ecosistemes.

Més enllà d’aquestes dades, l’Escola aspira a formar un nombre similar de persones cada any fins aconseguir una àmplia difusió de la Tracció Animal Moderna com a alternativa a l’ús de maquinària pesada que funcioni amb combustibles fòssils.