La junta directiva està formada per:

BERNAT TORRAS NAVARRO, Presidència

CESC ALDABÓ FERNÀNDEZ, Vice-presidència

POL DUÑÓ RUHÍ, Secretaria

QUIM DIGON, Tresoreria