Què és ACTA?

L’Associació Catalana de Tracció Animal, és una associació sense ànim de lucre que neix l’octubre del 2017 de la confluència d’un ampli nombre de persones que pretenen impulsar la idea d’una utilització moderna de la tracció animal com a possibilitat i alternativa vàlida des dels punts de vista agronòmic, econòmic, social, cultural i energètic.

Pretén agrupar tant a persones físiques com jurídiques que volen contribuir-hi des d’orígens molt diversos però complementaris: l’àmbit agrícola, el ramader, el veterinari, el de la ferramenta, el dels centres de formació, el de la dinamització del medi rural, de la guarnicioneria, de la doma, dels fabricants d’eines, de l’àmbit tecnicocientífic, …

Es vincula des dels seus orígens amb l’Associació Portuguesa de Tracció Animal (Aptran), l’Associació Nacional de Tracció Animal (ANTA-La Esteva), l’Associació Gallega de tracció animal (AGATRAN) i la Federació Europea (Fectu), i aspira a relacionar-se amb qualsevol entitat internacional que treballi en els seus mateixos fins.