Per a estar en contacte amb nosaltres, podeu:

enviar-nos un mail a info@acta.cat

trucar-nos a:

686823543 Bernat Torras o

692673817 Pol Duñó

Salut i tracció!