Per a estar en contacte amb nosaltres, podeu:

enviar-nos un mail a info@acta.cat

trucar-nos al 686.823.543 Bernat Torras

o seguir-nos a facebook i/o instagram

Salut i tracció!